از زمان انقلاب 57 به بعد، مردمان سرزمین ما همواره ظلم و ستمگری رژیم جمهوری اسلامی را تحمل کرده اند. شوربختانه، ابعاد دشواری های سیاسی-اجتماعی آنقدر گسترش پیدا کرده که زندگی روزمره برای اکثریت مردم دیگر قابل تحمل نیست. در نتیجه، مردم دیگر امید خود را نسبت به بهبود وضع موجود در این رژیم استبدادی و فاسد از دست داده اند. درواقع، بازتاب افکار عمومی نشانگراز آن است که اکثر مردم تغییر رژیم را تنها راه رهایی از وضع ناگوار کنونی می پندارند. واضح است که با وجود عوامل سرکوبگر وخون آشام جمهوری اسلامی سازماندهی یک جنبش حقطلبانه بوسیلۀ مردم داخل ایران عملأ غیر ممکن است. بدین دلیل، ما این خلع سیاسی-اجرایی را با تشکیل و راه اندازی شورای دوران گذار (شورا) پوشش می دهیم، و امیدواریم که وجود این شورا دلگرمی لازم برای آغاز یک رستاخیز میهنی را فراهم سازد.

طرح شورای دوران گذار در سال ۱۳۹۳ با کوشش دکتر عبداللهی تدوین شد وبا همکاری تیمسار مهدی روحانی به عنوان یکی از راهکارهای گروه نظامی-سیاسی عقاب ایران به ملت ایران پیشکش شد. در سال ۱۳۹۷، بمنظور ایجاد همبستگی در میان فعالین سیاسی، این طرح بصورت مستقل در دسترس همگان قرار گرفت.

ما افرادی سکولارهستیم که در داخل و خارج از ایران زندگی می کنیم. اعضای گروه ما اشخاصی منحصربفرد، و از دانش آموختگان عالیرطبه رشته های گوناگون (دانشمندان علوم، پزشکان، حقوقدانان، امرای نظامی، وغیره) می باشند که همگی برای هدف مشترک گشایش جاده دمکراسی در ایران فعالیت می نمایند. ما بر این باوریم که هدفمان هم مقدس است، و هم بسود صلح جهانی. بدین دلیل، بمنظور بالابردن اقتتار ملت ایران، ما یک راهکار عملی را ارائه می دهیم تا مردم بپاخواسته و کنترل کشور را بدست گیرند.

در حال حاضر، بمنظور محافظت از هویت اعضای شورا، بویژه آنها که در ایران زندگی می کنند، عملکرد ما بصورت نیم-پنهانیست. اما، در اولین زمانی که امنیت اعضا فراهم شود تمامی آنها رسمأ معرفی خواهند شد. با این حال، آسوده خاطر باشید که اعضای شورا مورد تأیید شما خواهند بود، و همگی افرادی با درایت و رهبران قابلی برای هدایت کشوردر طی دوران گذار می باشند.

English | خوش آمدید | اطلاعات | دربارۀ ما | تماس